All risk bestelautoverzekering volledig casco


Deze bestelautoverzekering biedt de meest complete dekking.


Wat is een all-risk bestelautoverzekering 

Een all risk bestelautoverzekering is de bestelautoverzekering met de meest uitgebreide dekking. In tegenstelling tot wat de naam "All Risk" suggereert, worden bij een all risk bestelautoverzekering niet werkelijk alle risico's gedekt, maar de meeste schadevormen vallen wel binnen de dekking. Een all risk bestelautoverzekering wordt ook wel een bestelautoverzekering AW + volledig casco genoemd. 

Welke schade wordt gedekt bij een all-risk bestelautoverzekering 

Welke schade precies door de verzekering gedekt wordt, hangt af van het gekozen product en de gekozen verzekeraar. Een all risk dekking biedt allereerst de dekking van een WA bestelautoverzekering. Dus de schade aan anderen is hiermee (meestal) gedekt. Daarnaast wordt er dekking verleend als er schade aan het eigen voertuig ontstaat ten gevolge van een groot aantal oorzaken. Deze dekking is veel uitgebreider dan bij een Beperkt Casco dekking. Om u een beeld te geven, geven we hier een lijst van oorzaken die bij de meeste maatschappijen binnen de dekking vallen:
- brand, ontploffing en blikseminslag;
- diefstal;
- botsingen met dieren;
- storm, overstroming en andere natuurverschijnselen;
- botsing, omslaan, slippen, van de weg geraken e.d.;
- schade die ontstaat door een technisch gebrek in het voertuig (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking);
- kwaadwilligheid van anderen;
- vandalisme.

Zoals aangegeven kunnen er grote verschillen bestaan tussen de verzekeraars. Wij raden u aan om voordat u een bestelautoverzekering afsluit eerst even goed te kijken welke schade precies binnen de dekking valt.

Wat in ieder geval niet binnen de dekking valt, zijn zaken als:
- normale slijtage;
- waardevermindering / afschrijving aan de bestelauto;
- opzettelijke schade;
- schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert.

Welke bestelautoverzekering past bij u 


Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende bestelautoverzekeringen. Op het moment dat u een bestelautoverzekering wilt afsluiten, dient u allereerst de keuze te maken tussen het type bestelautoverzekering dat bij u past. Kiest u voor alleen WA dekking, voor Beperkt Casco of voor All-Risk? Daarnaast dient u een keuze te maken tussen het grote aantal verzekeraars dat op deze markt aktief is.

Om u bij de keuze van de juiste type bestelautoverzekering te helpen, hebben wij een bestelautoverzekering keuzehulp gemaakt.

Wilt u online de premie berekenen, bestelautoverzekeringen vergelijken of een verzekering afsluiten, klik dan hier
Alles voor je bestelautoautoverzekering en meer.
Heeft u vragen of wenst u meer informatie bel dan 072-5642669 of mail naar info@honigenhonig.nl.
www.vergelijking-autoverzekering.nl. De site voor het vergelijken van uw autoverzekering.
www.vergelijking-autoverzekering.nl. De site voor het vergelijken van uw autoverzekering.
vergelijking-autoverzekering.nl, voor uw autoverzekering