Schade inzittenden verzekering

Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van de bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeval.

De uitkering is tot een maximum van het verzekerde bedrag. De schade kan bestaan uit:

    * zaakschade
    * inkomstenderving
    * huishoudelijke hulp
    * vervoerskosten
    * medische kosten
    * smartengeld
    * uitvaartkosten.

Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan, of als de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden vastgesteld, waardoor de schade niet verhaalbaar is.
Alles voor je bestelautoautoverzekering en meer.
Heeft u vragen of wenst u meer informatie bel dan 072-5642669 of mail naar info@honigenhonig.nl.
www.vergelijking-autoverzekering.nl. De site voor het vergelijken van uw autoverzekering.
www.vergelijking-autoverzekering.nl. De site voor het vergelijken van uw autoverzekering.
vergelijking-autoverzekering.nl, voor uw autoverzekering