Schademelding

Hoe om te gaan met schade


Politie


Het is verstandig om de politie in te schakelen bij een ongeluk. Zij onderzoeken de toedracht van het ongeval. Tegenwoordig komt de politie bijna niet meer in het geval van blikschade.

Vul het schadeformulier in


Vul de voorkant van het formulier samen met de andere betrokkene(n) in. Doe dat zo zorgvuldig mogelijk en maak een duidelijke situatieschets. Maak zo mogelijk ook foto s en noteer de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen en van de politieagent. Zie erop toe dat de tegenpartij de voorkant van het formulier mede-ondertekend. Daarna krijgt ieder een van de exemplaren. Het is verstandig om altijd een formulier in de auto of bij uw autopapieren te hebben. Het schadeformulier kunt u bij uw verzekeraar of tussenpersoon aanvragen, tevens liggen deze vaak ook op politiebureau s .

De verzekeringsmaatschappijen bepalen onderling wie voor welk deel van de schade aansprakelijk is.

Waarborgfonds Motorverkeer


Het komt voor dat een schuldige onverzekerd is of in een gestolen auto blijkt te rijden. Of na een ongeval doorrijdt en niet te achterhalen is. In dergelijke situaties kan er geen verzekeringsmaatschappij voor de schade aangesproken worden. Om ervoor te zorgen dat u de schade zelf dient te betalen is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Het fonds zorgt er in bepaalde gevallen voor dat de benadeelden alsnog schadeloos gesteld worden. Het moet dan wel om schade gaan waarbij de aansprakelijkheid van het veroorzakende motorrijtuig vaststaat.

Er zijn vijf gevallen waarbij u in het Waarborgfonds terecht kan komen:

- Als de dader onbekend is.
- Als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is.
- Als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de eigenaar de diefstal kan aantonen.
- Als de verzekeringsmaatschappij door financiŽle moeilijkheden niet kan betalen.
- Als de eigenaar wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.
Alles voor je bestelautoautoverzekering en meer.
Heeft u vragen of wenst u meer informatie bel dan 072-5642669 of mail naar info@honigenhonig.nl.
www.vergelijking-autoverzekering.nl. De site voor het vergelijken van uw autoverzekering.
www.vergelijking-autoverzekering.nl. De site voor het vergelijken van uw autoverzekering.
vergelijking-autoverzekering.nl, voor uw autoverzekering